Dogodek Karton zdravja – splošni pogoji

Organizator dogodka:

Zavod zdrave arterije

Leskoškova cesta 11 a

1000 ljubljana

davčna št.: 39669963

matična št.: 8490619000

 1. Meritev telesne pripravljenosti se lahko udeležijo samo osebe, starejše od 18 let.
 2. Udeležba na meritvah telesne pripravljenosti ni pogoj za udeležbo na dogodku. 
 3. Udeležba na dogodku, vključno z meritvami telesne pripravljenosti, je prostovoljna in na lastno odgovornost.
 4. Ljudem s srčno-žilnimi boleznimi, drugimi kroničnimi obolenji in gibalno oviranostjo, se udeležba na meritvah telesne pripravljenosti odsvetuje.
 5. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi dogodka in meritev telesne pripravljenosti, ne odgovarjajo za morebitne poškodbe, ki bi nastale kot posledica udeležbe.
 6. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja na dogodku.
 7. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake na napravah za meritve telesne pripravljenosti in druge motnje, na katere nima vpliva (kot je npr. izpad električne energije).
 8. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove dogodek ali ga prilagodi razmeram.
 9. Organizator ne odgovarja za osebne stvari in garderobo udeležencev.
 10. V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev, si organizator pridržuje pravico, da kršiteljem prepove nadaljno udeležbo dogodku brez predhodnega opozorila.
 11. Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.zdravearterije.si.
 12. Ta pravila in splošni pogoji veljajo od dneva sprejetja, to je od 3. 9. 2019, do 14. 9. 2019. V času dogodka so na voljo na vpogled vsem udeležencem na spletni strani in na kraju, kjer se bo dogodek odvijal.

Kraj in datum objave splošnih pogojev: Ljubljana, 3. 9. 2019

Deli to stran