Projekt Zdrave Arterije

Društvo za Zdravje srca in ožilja je v sodelovanju s podjetjem MESI ustanovilo projekt Zdrave Arterije, katerega naloga je ozaveščanje o periferni arterijski bolezni (PAB) – bolezni zamašenih žil, ki prizadene vsakega šestega prebivalca nad 55 let. Vizija projekta je pravočasno odkriti motnje v krvnem obtoku pri čim večjem deležu ciljne populacije.

Z izobraževanjem in ozaveščanjem ljudi o PAB se lahko preprečijo uničujoče posledice, kot so srčni infarkt, možganska kap, amputacija ali celo zgodnja smrt. Diagnoza za bolezen se opravi preko hitre in neboleče meritve gleženjskega indeksa. Poslanstvo projekta je, da vsi ljudje, ki imajo tveganje za PAB, pridejo do meritve gleženjskega indeksa. Sam projekt pa jim bo pomagal najti najbližjega ponudnika meritve in morebitno zdravstveno pomoč.


 

Projekt so ustvarili:

Društvo za zdravje srca in ožilja je humanitarna nevladna organizacija, ki z načrtnim iskanjem dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja ugotavlja prisotnost le-teh pri širši populaciji. Poleg ugotavljanja dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, društvo osvešča prebivalce o zdravem načinu življenja, preprečevanju dejavnikov tveganja (prehrana, nekajenje, gibanje,…). Vizija društva je prispevek k zmanjšanju stopnje umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.

  

 

MESI, razvoj medicinskih naprav d.o.o., je mlado podjetje, ki razvija, izdeluje in prodaja diagnostične naprave ter hkrati stremi k ozaveščanju ljudi o pomembnosti pravočasnih pregledov in meritev.

 


Partners:


Združenje za žilne bolezni Slovenije je strokovno združenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD). Ključni cilj delovanja SZD je predvsem prenos strokovnih spoznanj in sodobne medicinske doktrine slovenskim zdravnikom ter povezava slovenske medicinske znanosti s svetom.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že od leta 1967 združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Pri tem z inovacijami nenehno izboljšujejo sodelovanje med stanovalci, sorodniki in zaposlenimi ter razvijajo sodobne individualizirane oblike oskrbe.

Temeljna naloga zveze in društev diabetikov je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje članov, njihovih sorodnikov ter širše družbe o sladkorni bolezni, njenih možnih posledicah in zdravem načinu življenja. Aktivnosti zveze so pestre in obsežne, tako, da vsak lahko najde nekaj zase.

Projekt Misli na srce v okviru Društva študentov medicine Slovenije javnost ozavešča o boleznih srca in ožilja ter promovira zdrav način življenja. S tem želijo aktivni člani projekta spodbuditi zdrav življenjski slog in prispevati k zmanjšanju pojavnosti bolezni srca in ožilja v Sloveniji.